top of page

Bolidens brott mot naturen

Jag har för nyligen satt mig lite in i de olika skandalerna som Boliden har varit
involverade i, angående både Arica i Chile och Aznalcóllar i Spanien. Till att börja med,
när jag läste om de enorma mängder våtverksslam som levererades till företaget Promel
för att bearbetas, så började jag nästan omedelbart att tänka på att det var de Chilenska
myndigheterna och givetvis också Promel’s ansvar, att hela denna skandalösa incident
tog plats. Det var ju trots allt de chilenska myndigheterna som godkände detta och
Promel som inte behandlade vårverksslammet som de betalats för. (1)


Men som det också framgick i rätten, så var tydligtvis Boliden också medvetna om att
den mängd våtverksslam inte kunde bearbetas, och även om de chilenska
myndigheterna har svikit deras befolkning i Arica genom att 10 år efter att de mottagit de
stora mängder avfall, valde att upprätta en by på denna plats, så har Boliden också varit
väl medvetna om vad de gjort, mot naturen. Boliden vann i rätten, och Arica Victims,
som stämt Boliden, får betala sina egna utgifter samt Bolidens kostnader i hovrätten på
ca 3,7 miljoner kronor (2)


För trots att det som hänt i Arica, som ju är en absolut skandal, så är faktum det, att
naturen, inte så sakta men säkert, är på väg att bli förstörd av mänskligheten, vilket på
sätt och vis är mer förödande än det som hänt i Arica. För om hela jorden är på väg att
bli obeboelig, så måste det vara ett mycket mer kritiskt hot, än något annat.


I Aznalcóllar inträffades ett dammbrott i 1998 som ledde till att 1,5 miljoner kubikmeter
anrikningssand och 5,5 miljoner kubikmeter surt vatten, fullt av tungmetaller forsade ut
över de andalusiska slätterna, via floden Guadiamar och ut i nationalparken Doñana.
Tusentals djur och växter i Doñanas unika ekosystem dog. Saneringen tog 3 år, och
kostade ca 240 miljoner euro (3).


Boliden har visat i bägge dessa tillfällen, vara totalt ansvarslösa, både när det gäller att
ersätta de utsatta ekonomiskt, men framför allt i hur de förstör naturen då de måste veta
hur deras avfall är otroligt skadligt. Pengar är den stora banditen, då man tänker extremt
kortsiktigt och eftersom att hållbart långsiktigt tänkande, kostar mycket pengar. Så vad
är viktigast? Pengar, eller en hållbar planet som vi faktiskt kan leva på?


22/02/2021

(1) https://www.boliden.com/sv/hallbarhet/vart-ansvarstagande/i-fokus/leveranser-av-
vatverksslam-till-chile


(2) https://www.ecowatch.com/sweden-toxic-waste-chile-
2641516904.html?rebelltitem=4#rebelltitem4

bottom of page