top of page

Vi samtycker inte till Covid-19 vaccin till vårt barn!

Då var det dags för ännu ett viktigt beslut här i livet!

Denna gång gäller det våra barn och inom kort så kommer föräldrar att behöva ställas inför frågan om vaccin eller inte till sitt eller sina barn i åldrarna 12–15 år. En infektion som enligt de senaste beräkningarna i åldersspannet (0–19 år) har en överlevnadskvot på 99,9973%. [1] Det vill säga i praktiken en infektion som med något undantag alla barn klarar av.

Varför då vaccinera barn för Covid-19? och ärligt talat så förstår vi det inte!

Vi menar, här har vi ett så kallat pre-vaccin, d v s ett preparat som stimulerar kroppens celler att själv producera vaccinet. En helt ny teknologi där mRNA-molekyler injiceras med avsikt att få kroppens egna celler att producera virusets ytproteiner, de s k spikproteinerna på sin egen cellyta och som sedan immunsystemet bekämpar och triggas att skapa anti-kroppar mot.
En teknologi som på papperet är intressant men i praktiken bara är testad på människor i några månader innan det i stor skala släppts ut på marknaden.

 

  • Är preparatet/behandlingen säker?

  • Fungerar det?

  • Behövs det?

I mitt arbete som läkare gör sig ovanstående tre frågor dagligen sig till känna och inte minst i valet av mediciner och behandlingar. Blir svaret JA på alla frågorna så infinner sig ett lugn och budskapet blir grundat till patienten, medan motsatsen om det blir ett NEJ någonstans så innebär det varningsklockor och bromsen behöver dras åt.

Så till detta preparat och hur är det med säkerheten?
Läkemedelverket har till dags dato fått in över 80 000 rapporter om misstänkta biverkningar varav ca 6600 räknas som allvarliga. En allvarlig biverkan anses vara av sådan karaktär att den leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller annan medicinskt viktig händelse. [2]
Vad det gäller eventuellt negativa långtidseffekter så är det i nuläget ingen som vet i och med att preparatet är så pass nytt.

Fungerar det? Rapporterna från Israel vars befolkning har en hög vaccinationstäckning där antal infekterade de sista veckorna har varit på en aldrig tidigare skådad nivå, väcker i varje fall hos oss frågor. [3] En aspekt som också en nyligen publicerad studie pekar på, där data från 68 länder och 2947 kommuner i USA analyserats och något samband mellan ökning av antal fall Covid-19 och vaccinationstäckning har inte påvisats. [4]

Vidare så berättar en annan studie från Israel innefattandes 700 000 patienter om att skyddseffekten gentemot genombrottsinfektioner på vaccinerna bara är 7–14% av den immunitet som utläkningen av en naturlig infektion ger. [5] Det vill säga att en naturligt förvärvad immunitet är betydligt robustare än den som vaccinen ger!
Sist men inte minst, behövs det? Tja, överlevnadskvoten säger väl allt och jag och min livspartner har landat i tre NEJ och något pre-vaccin till vår 13-årige son blir det inte!

Katarina Orvedal, mamma, teolog och konstnär
Hans Zingmark, pappa, överläkare och specialist i intern- och lungmedicin.

Link (se for referenser):

http://lakaruppropet.se/2021/10/17/vi-samtycker-inte-till-covidvaccin-till-vart-barn/

bottom of page