top of page

Finlands kamp mot kalhyggen

Hufvudstadsbladet skriver:


60 000 finländare vill skriva om lagen och förbjuda kalhyggen på statens mark.
Fortstyrelsen säger att det inte finns någon orsak att ställa olika metoder mot varandra.


Enligt Finlands naturskyddsförbund, Greenpeace, Birdlife och Natur och Miljö har
kalhyggen många negativa effekter på skogens mångfald, på miljön, klimatet och
därmed också på människorna. Medborgarinitiativet "Adjö till kalhyggen" som vill
förbjuda kalhyggen på statens mark har samlat 60 000 underskrifter.


I stället vill man ha kontinuitetsskogsbruk som ska vara bättre för vattendragen, många
fågelarter, jordmånens kapacitet att lagra växthusgaser och dessutom lönsamt för
skogsägaren. Kontinuitetsskogsbruk innebär att träden som planteras är av olika åldrar
och avverkningen sker på mindre partier åt gången.


– Att gå över till kontinuitetsskogsbruk på statens mark skulle stödja bärplockning,
svamplockning och jakt. Skogarna ser mer ut som skogar vilket gynnar användningen i
rekreationssyfte.


Samtidigt säger vd:n för Fortstyrelsen, Jussi Kumpula att “man sett exempel på andra
länder i världen där det inte finns några motiv att att frångå Kalhyggen”, och skogs- och
jordbruks ministeriets utskotts ordförande Anne Kalmari säger “Det finns en uppfattning
om att skogen tar slut om man inte slutar med kalhyggen, men liksom ett vägarbete är
ett kalhygge inte fult för evigt, utan ersätts småningom med skog,” (1)


Det är väl förståeligt att folk inte vet vad man ska tro på om man inte är insatt i dessa
frågor. Men ofta är det en del otäcka sanningar som många inte har lust till att inse, och
väljer hellre att antingen ignorera eller hoppa över på en mer naiv sida som tänker att
“allt nog kommer att lösa sig”. Men problem löser inte sig själva, framför allt inte när vi
arbetar så hårt på att förstöra miljön som vi gör.


20/02/2021
Enrique Da Costa Maya


https://www.hbl.fi/artikel/miljoorganisationer-vill-forbjuda-kalhyggen-i-statens-skogar-

bottom of page