top of page

Koldioxidutsläpp vid Kalhyggen

Landskogsbruk.se skriver:


“Kalhyggesbruket är inte alls så klimatsmart som landsbygdsminister Eskil Erlandsson
påstår, utan en riktig miljöbov. Det menar en grupp forskare vid Lunds universitet.


Att det konventionella skogsbruk som tillämpas i Sverige, med kalhuggning, skulle vara
den bästa modellen för att suga upp så mycket koldioxid från atmosfären som möjligt
finns det inga bevis för, hävdar de fem forskarna i en debattartikel i Dagens Nyheter.


I själva verket släpper kalhyggen ut enorma mängder koldioxid under de första 15 åren
efter slutavverkningen, hävdar forskarna och hänvisar till studier som gjorts i både
Europa och Nordamerika. Dessa studier visar enligt forskarna att ett hygge släpper ut 7-
18 ton koldioxid per hektar under det första året efter avverkning.


Om man räknar med att ett hygge har kommit i balans efter 10 år betyder detta att varje
hektar kalhygge i Sverige har släppt cirka 90 ton koldioxid under sina första 10 år.
Eftersom vi kalavverkar cirka 200.000 ha varje år i Sverige så motsvarar detta 18 miljoner
ton koldioxid per år. Detta i sin tur motsvarar cirka 27 procent av Sveriges totala årliga
utsläpp av koldioxid", skriver de i sin debattartikel.” (1)


Så enligt studier som gjorts i resten av världen så pekar det på att kalhyggen släpper ut
enorma mängder koldioxid i atmosfären, vilket inte precis stämmer överens med vad
landsbygdsministern säger då han hävdar att kalhyggen skulle vara den bästa modellen
för att absorbera koldioxid. Hur kan det vara att själva landsbygdsministern inte vet om
detta? Det tyder på att vi behöver en mer naturvårdsinriktad minister som värnar om vår
natur.


20/02/2021
Enrique Da Costa Maya


https://www.landskogsbruk.se/uncategorized/forskare-kalhygget-en-miljobov/

bottom of page