top of page

Medlemsföreningen Hållbart Sverige kräver svar på frågor om corona från Folkhälsomyndigheten

Malmö 2021-11-24


Ordförande Mathilde Grafström

Medlemsföreningen Hållbart Sverige

Kungsgatan 20B

21149 Malmö

Org. No. 802534 - 1903Till Folkhälsomyndigheten


Att. Statsepidemiolog Anders Tegnell


Anders.Tegnell@folkhalsomyndigheten.se

info@folkhalsomyndigheten.se

svarstjanst@folkhalsomyndigheten.se


Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna

Folkhälsomyndigheten

Box 505

831 26 ÖstersundMedlemsföreningen Hållbart Sveriges medlemmar har från Region Blekinge mottagit individuellt adresserade brev rörande vaccination med corona, där det står:


”Informationen är faktagranskad och hämtad från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.”


Vi önskar att få upplyst huruvida detta är korrekt?


Oberoende om detta är korrekt eller ej önskar vi att få Folkhälsomyndighetens redogörelse av det fackliga innehållet i de skickade breven, som alla våra svenska och svenskboende medlemmar har mottagit, då vi önskar svar rörande följande texter från breven.


Vi begär med stöd av 6 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) att Folkhälsomyndigheten svarar på samtliga nedanstående frågor. Vi vill också påminna om att detta enligt det tredje stycket i paragrafen skall ske utan onödigt dröjsmål.


Vi begär vidare att Folkhälsomyndigheten bekräftar mottagandet av denna handling samt skyndsamt återkommer med besked om när svar på nedanstående frågor kan påräknas.

Om Folkhälsomyndigheten inte vill ta ansvar för nämnda brev hänvisar vi istället till Folkhälsomyndighetens egen hemsida www.folkhalsomyndigheten.se som ger liknande rekommendationer, se utdrag nedan.

Väsentliga texter från breven:


Informationen är faktagranskad och hämtad från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Kom igen nu, vaccinera dig mot covid-19 för allas bästa! Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination bidrar också till att skydda dina nära och kära mot smitta, samtidigt som det är vägen tillbaka till ett mer normalt liv där vi kan göra det vi tycker om igen; träffas i större sällskap, resa, gå på konsert eller match. Det förekommer en del frågetecken kring vaccinerna mot covid-19. Här hittar ni faktagranskad information. Det innebär mycket större risker att genomgå en allvarlig smittsam sjukdom än att ta ett vaccin. Covid-19 har visat sig vara en allvarlig och oberäknelig sjukdom som hittills har orsakat miljontals dödsfall i världen. Nyttan med att vaccinera sig är alltså mycket större än risken för att drabbas av allvarliga biverkningar. Dẹt finns inte heller några- vetenskapliga belägg för att vissa grupper sedan tidigare skulle ha ett gott immunskydd mot sjukdomen. Det är omöjligt att i förväg veta om man har ett starkt immunförsvar mot en specifik sjukdom. Covid-19 är en ny sjukdom. Det finns inga vetenskapliga belägg för att vissa grupper sedan tidigare skulle ha ett gott immunskydd mot sjukdomen. Det finns ingenting som tyder på att vaccinerna mot covid-19 skulle kunna påverka kvinnors eller mäns fertilitet. Alla läkemedel och vacciner som godkänns har genomgått en rad olika studier för att kartlägga eller utesluta olika risker. De MRNA-baserade vaccinerna mot covid-19 (Comirnaty, Moderna) får cellerna att producera ett ytprotein som liknar viruset SARS-CoV-2, och aktiverar på så sätt immunförsvaret. Med andra ord, vaccinen kan inte ändra ditt DNA. Det finns inget dolt eller hemligt innehåll i vaccinerna. Informationen är faktagranskad och hämtad från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Vi önskar konkreta svar på följande frågor:


  • RE: ”Kom igen nu, vaccinera dig mot covid-19 för allas bästa!”


Kommentar: Det hävdas här att vaccinering mot COVID-19 är till “allas bästa”, vilket måste betyda att livskvalitet, överlevelse och ekonomi förbättras för befolkningen generellt, dvs. i statistiskt genomsnitt, om den enskilde blir corona-vaccinerad.


Vilken vetenskapligt grund baseras detta påstående på?


1) Det måste finnas en jämförande analys av de fördelaktiga effekterna av vaccination kontra de skadliga effekterna av vaccination, de skadliga effekterna av corona -infektion som undviks genom corona -vaccination och förlusten av de fördelaktiga effekterna av naturlig corona -infektion (immunitet mot corona) tillsammans. Vi vill att denna analys ska presenteras med fullständig referens till de vetenskapliga källorna (dvs. publicerade artiklar i vetenskapligt fackgranskade tidskrifter).2. RE:

2a) Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.

2b) Vaccination bidrar också till att skydda dina nära och kära mot smitta,

2c) samtidigt som det är vägen tillbaka till ett mer normalt liv där vi kan göra det vi tycker om igen; träffas i större sällskap, resa, gå på konsert eller match.Vi vill ha den vetenskapliga grunden för 2a), 2b) och 2c) upplyst, fullständig referens till de vetenskapliga källorna (dvs. publicerade artiklar i vetenskapligt fackgranskade tidskrifter).


Rörande 2a) vänligen tillhandahåll dokumentation för att corona-vaccination skyddar mot 1) allvarlig sjukdom och 2) död. Det noteras att dessa faktorer inte ingår i de vetenskapliga testerna av coronavaccin som ännu har utförts, jfr vaccinationsprotokollen.Rörande 2b: vänligen dokumentera att corona-vaccination skyddar anhöriga mot infektion. Det noteras att denna faktor inte ingår i de vetenskapliga testerna av coronavaccin som ännu har utförts, jfr vaccinationsprotokollen.


Rörande 2c) ange biverkningsprofilen för de corona -vacciner som används och hur en produkt med biverkningar, inklusive risk för dödsfall, kan vara ”vägen tillbaka till ett mer normalt liv där vi kan göra det vi tycker om igen; träffas i större sällskap, resa, gå på konsert eller match.”


För att detta uttalande ska kunna baseras på vetenskaplighet måste det finnas en jämförande analys av de fördelaktiga effekterna på funktionell förmåga etc. genom vaccination mot de skadliga effekterna av vaccination. Vi vill att denna analys ska presenteras med fullständig referens till de vetenskapliga källorna (dvs. publicerade artiklar i vetenskapligt fackgranskade tidskrifter).3.

3a) Det förekommer en del frågetecken kring vaccinerna mot covid-19. Här hittar ni faktagranskad information.


3b)

3b1) Det innebär mycket större risker att genomgå en allvarlig smittsam sjukdom än att ta ett vaccin.

3b2) Covid-19 har visat sig vara en allvarlig och oberäknelig sjukdom som hittills har orsakat miljontals dödsfall i världen.

3b3) Nyttan med att vaccinera sig är alltså mycket större än risken för att drabbas av allvarliga biverkningar.

3b4) Dẹt finns inte heller några- vetenskapliga belägg för att vissa grupper sedan tidigare skulle ha ett gott immunskydd mot sjukdomen.3c) Det är omöjligt att i förväg veta om man har ett starkt immunförsvar mot en specifik sjukdom. Covid-19 är en ny sjukdom Det finns inga vetenskapliga belägg för att vissa grupper sedan tidigare skulle ha ett gott immunskydd mot sjukdomen.


3d) Det finns ingenting som tyder på att vaccinerna mot covid-19 skulle kunna påverka kvinnors eller mäns fertilitet. Alla läkemedel och vacciner som godkänns har genomgått en rad olika studier för att kartlägga eller utesluta olika risker.Re 3a) Det står att informationen är faktagranskad ”(faktagranskad information”). Detta måste betyda att det är tal om att informationen har funnits vetenskapligt dokumenterad. Vi önskar att få den vetenskapliga dokumentation, som har använts till faktagranskningen, presenterad i sitt fulla omfång.


Re 3b).


3b1) Det innebär mycket större risker att genomgå en allvarlig smittsam sjukdom än att ta ett vaccin.


Detta är ett generellt påstående och vi ska be om att få den generella vetenskapliga dokumentationen för detta påstående.


Vi måste också begära det vetenskapliga beviset att detta gäller specifikt Corona-viruset SarsCoV-2-infektion COVID-19. Det måste därför dokumenteras att det finns en statistiskt större risk för befolkningen att smittas med Corona-viruset Sars-CoV-2 än att bli corona-vaccinerad med vaccinet eller vacciner som erbjuds. I detta sammanhang måste det också dokumenteras att corona-vaccinet förhindrar infektion med Corona-viruset Sars-CoV2 och att detta virus leder till sjukdomen COVID-19, precis som det måste dokumenteras att denna sjukdom är farligare än vanlig influensa.


3b2) Covid-19 har visat sig vara en allvarlig och oberäknelig sjukdom som hittills har orsakat miljontals dödsfall i världen.


Den vetenskapliga dokumentationen för 3b2I om att "COVID-19 är en allvarlig och oförutsägbar sjukdom" önskas presenteras.


De vetenskapliga bevisen för 3b2II att "COVID-19 hittills har orsakat miljoner dödsfall världen över" önskas presenteras.3b3) Nyttan med att vaccinera sig är alltså mycket större än risken för att drabbas av allvarliga biverkningar.


Detta måste dokumenteras vetenskapligt för alla de corona -vacciner som erbjuds. Det bör noteras att sådan dokumentation inte kan baseras på Drosdens PCR-test för SARS-CoV-2 / COVID-19, eftersom detta är vetenskapligt ogiltigt, jfr framlagda kritiken från Ulrikke Kamerers grupp (se Borger P, Malhotra BR, Yeadon M, Craig C, McKernan K, Steger K, et al. Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020. External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results. Corman Drosten Review 2020 Nov 27. DOI: 10.5281/zenodo.4298004.).


3b4) Dẹt finns inte heller några- vetenskapliga belägg för att vissa grupper sedan tidigare skulle ha ett gott immunskydd mot sjukdomen.


Detta uttalande står i direkt konflikt med ett antal nya vetenskapliga studier, vilket professor Sucharit Bhakdi från Tyskland har påpekat. En översyn av litteraturen begärs och en analys av litteraturen som bevis för detta påstående.Re 4.

4a) Det är omöjligt att i förväg veta om man har ett starkt immunförsvar mot en specifik sjukdom.

4b) Covid-19 är en ny sjukdom.

4c) Det finns inga vetenskapliga belägg för att vissa grupper sedan tidigare skulle ha ett gott immunskydd mot sjukdomen.


Re 4a: Det är omöjligt att i förväg veta om man har ett starkt immunförsvar mot en specifik sjukdom.


Detta är felaktigt. Människor som har god immunitet blir nästan aldrig sjuka, oavsett att det varje år kommer ca. 200 nya virus som infekterar befolkningen. Ange de vetenskapliga bevisen för påståendet, med fullständig referens till relevant vetenskaplig litteratur. Det önskas alltså en litteraturstudie.


Re 4b) Covid-19 är en ny sjukdom.


Detta är felaktigt. Ange de vetenskapliga bevisen för påståendet, med fullständig referens till relevant vetenskaplig litteratur. Det önskas alltså en litteraturstudie.


Ett antal allmänna frågor om COVID-19 listas nedan för att ytterligare illustrera detta.RE 4c) Det finns inga vetenskapliga belägg för att vissa grupper sedan tidigare skulle ha ett gott immunskydd mot sjukdomen.


Detta uttalande står i direkt konflikt med ett antal nya vetenskapliga studier, vilket professor Sucharit Bhakdi från Tyskland har påpekat. En översyn av litteraturen begärs och en analys av litteraturen som bevis för detta påstående.
Re 5.

5a) Det finns ingenting som tyder på att vaccinerna mot covid-19 skulle kunna påverka kvinnors eller mäns fertilitet.

5b) Alla läkemedel och vacciner som godkänns har genomgått en rad olika studier för att kartlägga eller utesluta olika risker.


RE 5a) Det finns ingenting som tyder på att vaccinerna mot covid-19 skulle kunna påverka kvinnors eller mäns fertilitet.


De vetenskapliga bevisen för detta bör presenteras, baserat på en studie av litteraturen.


Den europeiska databasen över biverkningar för coronavaccin (EMA, ttps://www.ema.europa.eu/) innehåller över 325 kvinnor som har aborterat direkt efter vaccination mot corona. Varför är detta inte något som tyder på att "att vaccinerna mot covid-19 kan påverka kvinnors eller mäns fertilitet."?
Re 5b) Alla läkemedel och vacciner som godkänns har genomgått en rad olika studier för att kartlägga eller utesluta olika risker.


Beviset för att corona -vaccinerna (som ett antal forskare runt om i världen fortfarande tror är experimentella) slutligen har godkänts, önskas framläggas


Ange de vetenskapliga bevisen för att dessa har visat sig vara säkra och effektiva. Som nämnts ovan får denna dokumentation inte baseras på ogiltiga testmetoder, inklusive Drosdens PCR-test för SARS-CoV-2 / COVID-19.


Folkhälsomyndigheten uppmanas också att relatera till det faktum att en av 1000 i Danmark och på andra ställen i världen har dött omedelbart (inom 1 månad) efter corona-vaccinationen (se tillgång till dokument från SSI, bifogad).


Hur förhåller sig myndigheten till det faktum, om man medger detta på grundval av den information som lämnats, att fler människor dör efter corona-vaccinationen än efter coronasjukdomen (influensa)?RE 6.


6a) De MRNA-baserade vaccinerna mot covid-19 (Comirnaty, Moderna etc.) får cellerna att producera ett ytprotein som liknar viruset SARS-CoV-2, 6b) och aktiverar på så sätt immunförsvaret.


6c) Med andra ord, vaccinen kan inte ändra ditt DNA.


RE 6a) De MRNA-baserade vaccinerna mot covid-19 får cellerna att producera ett ytprotein som liknar viruset SARS-CoV-2.


Den vetenskapliga dokumentationen för detta önskas framläggas. den måste bestå av följande delar:

  • Vetenskaplig dokumentation för att mRNA sekvensen av det aktuella coronaviruset är identisk med sekvensen för SARS-CoV-2.

  • Att detta protein finns i det aktuella viruset i samma kemiska form )finns i det aktuella viruset i samma kemiska form (vikning och kemisk modifiering) som det protein de mänskliga cellerna producerar efter injicering av vaccin-m RNA et.


RE 6b) och aktiverar på så sätt immunförsvaret.


Vänligen dokumentera vetenskapligt att "immunsystemet är aktiverat" [mot corona-virus COVID-19-infektion].


RE 6c) Med andra ord, vaccinen kan inte ändra ditt DNA.


Många retrovirus injicerar omvänt transkriptas i de mänskliga cellerna, och sådana infektioner sker kontinuerligt, så det måste finnas en verklig risk att det injicerade m RNA faktiskt kommer att införlivas i det mänskliga genomet i vissa fall. De vetenskapliga bevisen för att detta INTE faktiskt händer bör presenteras. Det måste vara systematiska studier av det mänskliga DNA: t före och efter corona m RNA -vaccination innan det kan sägas att detta är vetenskaplig dokumentation av påståendet.RE 7. Det finns inget dolt eller hemligt innehåll i vaccinerna.

För att kunna säga detta på vetenskaplig grund måste Folkhälsomyndigheten ha analyserat innehållet i själva coronavaccinerna, och hittat innehållet i enlighet med produktinformationen.

Den detaljerade produktinformationen och Folkhälsomyndighetens egna analyser och den jämförande analysen med slutsats bör presenteras.Allmänna frågor om corona vaccinen


Fråga A: Den viktigaste frågan är naturligtvis denna: Vilka biverkningar har corona -vacciner och hur ofta uppstår de?


Fråga B: Vilka vetenskapliga källor är svaren baserade på?


Fråga C:


C1: Vad är den vetenskapliga kvaliteten på denna vetenskap


C2: Är den vetenskapliga dokumentationen tillförlitlig, dvs. gjort oberoende av läkemedelsindustrin och av andra ekonomiska och politiska krafter?


Fråga D: Vilken betydelse har det Folkhälsomyndigheten rekommendationer av corona -vacciner att Pfizers mRNA-vaccin, som visat sig vara det enda som ges till unga under 30 år i Sverige, har testats på ett vetenskapligt bedrägligt sätt (se t.ex. artikel: Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial BMJ 2021; 375 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2635 (Published 02 November 2021) Cite this as: BMJ 2021;375:n2635)?Allmänna frågor om SARS-COV-2 och COVID-19


Dessa följande frågor är relevanta då påståendet om en befintlig pandemi med SARS-COV ”och COVID-19 är grunden för vaccinationsprogrammet. Nedan listas ett antal allmänna frågor om SARS-CoV-2 och COVID-19 för att ge vetenskapliga fakta om den påstådda coronapandemin. Vi säger påstått eftersom vi inte har sett någon form av vetenskapligt bevis för att det pågår en coronapandemi, varpå följande frågor också ställs:Fråga 1

Nedan följer ett antal delfrågor om Kochs 4 postulat, som är det medicinskt erkända kriteriet för, hur man avgör, om en viss mikroorganism orsakar en viss sjukdom. Kochs 4 postulat avser således fyra villkor, som enligt Koch måste vara uppfyllda, innan det kan antas, att en patogen (bakterie, virus, svamp, parasit) medicinskt kan betecknas som orsak till en viss sjukdomsenhet.


1.1. Är SARS-CoV2 medicinskt erkänt som en epidemisk enhet för sjukdom baserad på allmänt accepterade medicinska metoder?

1.2. Var det en SARS -CoV2 -pandemi under perioden från mars 2020 - augusti 2021 - eller i en mindre del av denna period?

1.3. Om det bara var en pandemi under en mindre del av denna tid, ange denna tidsperiod.

1.4. Om svaret på fråga 1.2 är ja, vilken dokumentation använder Folkhälsomyndigheten för detta?

1.5. Lever denna dokumentation upp till de krav, som ställs till medicinsk dokumentation och ”best practice” inom området?

1.6. Vilken definition av ”pandemi” har använts för att besvara frågor 1.2 och 1.3, dvs. vilka objektiva medicinska / statistiska kriterier måste uppfyllas innan det är tal om en pandemi?

1.7. Är de vanliga, årligen förekommande nya varianterna av influensa A och B också ”pandemier” när definitionen i fråga 1.4 tillämpas?

1.8. Var den så kallade "svininfluensan" 2009 en pandemi när definitionen i fråga 1.4 tillämpades?

1.9. Kochs första postulat säger: "Mikroorganismen måste hittas hos sjuka men inte hos friska individer": Har SARS -CoV2 -virus i medicinska experiment - som lever upp till "best practise" inom medicinsk och professionell standard inom området - upptäckts i sjuka individer i betydligt större mängd än hos friska, och med vilken giltig, medicinsk metod har detta hänt?

1.10. Kochs andra postulat säger: "Mikroorganismen måste odlas från den sjuka individen": SARS-CoV2-virus från COVID-19-patienter har isolerats, sekvenserats och vuxit i medicinska experiment-som lever upp till "best practise" inom medicinsk och professionell standarder på området - och vilka giltiga medicinska metoder har använts för detta?

1.11. Om svaret på fr. 1.10 är ja, önskas Folkhälsomyndigheten ange vilka vetenskapliga bevis som finns för att SARS-CoV2-virus har renats (kristalliserats)?


1.12. Kochs tredje postulat säger: "Inokulering av en frisk individ med den odlade mikroorganismen måste återskapa sjukdomen" (dvs. om patogenen införs i en frisk individ måste detta återställa samma sjukdom): Är SARS -CoV2 -virus i medicinska experiment - vilket lever upp till "best practise" inom medicinsk och professionell standard inom området-har getts till friska försökspersoner som sedan har blivit sjuka med COVID-19 efter en väldefinierad och rimlig inkubationstid och alla andra tecken på att det verkligen finns infektion med corona?


1.13. Kochs fjärde postulat säger: "Mikroorganismen måste sedan isoleras från den inokulerade, sjuka individen och matchas med den ursprungliga mikroorganismen." Har detta lyckats för SARS-CoV-2 i medicinska experiment som lever upp till "best practise" inom medicinsk och professionell standard inom området?


1.14. I den mån svaren på frågor 1.10 - 1.13 är ja, vänligen hänvisa till Folkhälsomyndigheten vilka medicinska experiment det handlar om med angivande av publiceringsdatum, journal och en kod för entydig identifiering av publikationen i fråga.
Fråga 2


2.1 Finns det någon medicinsk forskning som visar att COVID-19 är en väldefinierad sjukdomsenhet som skiljer sig från influensa?

2.2 Finns det någon medicinsk forskning som dokumenterar att SARS-CoV-2-viruset orsakar sjukdomen COVID-19?

2.3 Om svaren på några av ovanstående frågor är ja, önskas Folkhälsomyndigheten hänvisa till det / de medicinska experimenten i fråga med datum för publicering, tidskrift och en kod för entydig identifiering av publikationen i fråga.


2.4 Finns det medicinsk forskning som visar att personer som är smittade med

SARS -CoV2 därefter utvecklar- och med en angiven inkubationstid på 14 dagar - sjukdomen COVID -19? Det noteras att i dessa studier måste det vara klart att diagnosen COVID-19 ställs annorlunda än diagnosen influensa, så att influensafall inte ingår som COVID-19-fall.
Fråga 3


3.1 Har sjukdomen COVID-19 en väldefinierad och igenkännbar sjukdomsbild som skiljer sig från influensa?


3.2 Om svaret på 3.1 är ja, beskriv och definiera denna sjukdomsbild i form av de karakteristiska och unika symtomen som kännetecknar COVID-19.


3.3 Kan influensa i kombination med respirator, orsaka samma symptom?


3.4 Folkhälsomyndigheten uppmanas att svara på om Covid-19 kan diagnostiseras och separeras från influensa på grundval av medicinsk bevisning utan användning av ett kemiskt test (t.ex. PCR-testet)?


3.5 Om svaret på frågan 3.4 är ja, vilka medicinska bevis läggs då till grund?Fråga 4


4.1 Är PCR-testet för SARS-CoV-2 som är förorsakande av COVID-19 medicinskt tillräckligt för att upptäcka COVID-19: s orsakande virus, SARS-CoV-2?

4.2 Folkhälsomyndigheten önskas förklara, betydelsen det har för PCR-testets förmåga att upptäcka infektion med SARS-CoV2, hur många fördubblingscykler som används i testet?

4.3 Folkhälsomyndigheten frågas utifrån Jafaar et al: s artikel ”Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates” (https://doi.org/ 10.1093/cid/ciaa1491, (bilaga x)) Förklara vad denna kliniska studie säger om PCR-testets förmåga att upptäcka infektion med SARS-CoV2, beroende på antalet fördubblade cykler som används?

4.4 Professor Ulrike Kammerer anses i Tyskland vara en ledande expert på PCR -testet. Tillsammans med 21 forskarkollegor har hon granskat tillämpningen av PCR-testet för att upptäcka infektion med SARS-CoV2, som har publicerats som ”Borger P, Malhotra BR, Yeadon M, Craig C, McKernan K, Steger K, et al. Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020. External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequencesfor false positive results.Corman Drosten Review 2020 Nov 27. URL: https: //cormandrostenreview.com / nedladdningar / (bilagor xx och xxx). ”Folkhälsomyndigheten uppmanas att ange vilken slutsats som kan dras av denna artikel och på vilka grunder?


4.5 Är PCR-testet för SARS-CoV-2 vetenskapligt giltigt enligt de allmänt accepterade kriterierna för vetenskapliga testers giltighet (dvs. hög känslighet, hög specificitet, få% falskt negativa svar och få% falskt positiva svar)? I svaret, jämför med det vanliga graviditetstestet, precis som de ungefärliga procentsatserna anges för var och en av de fyra parametrarna.

4.6 Kan den vetenskapliga giltigheten av PCR-tester dokumenteras utan föregående exakt kunskap om Corona SARS-CoV-2-den så kallade "goldenstandard", dvs utan exakt kunskap om coronavirus SARS-CoV-2: s struktur, funktion, genom och proteinsammansättning?


4.7 Folkhälsomyndigheten uppmanas att ange om Folkhälsomyndigheten har så exakt kunskap om strukturen, funktionen, genomet och proteinsammansättningen av coronaviruset SARS-CoV-2?


4.8 Om svaret på fråga 4.7 är ja, önskas Folkhälsomyndigheten ange de vetenskapliga referenser som denna information kommer från.


Fråga 4.5 är enligt vår mening av stor betydelse, eftersom domar bl.a. vid hovrätten i Portugal har just funnit att det finns så stora problem med bl.a. falskt positiva svar i PCR-testet för SARS-CoV-2 att domstolen har avvisat detta test som vetenskapligt ogiltigt.

För att förklara vikten av hög känslighet, hög specificitet, få% falska negativa svar och få% falskt positiva svar för ett användbart test kan man använda det vanliga graviditetstestet som ett exempel:


a. känslighet: Hur stor andel av gravida kvinnor är gravida?

b. Specificitet: Hur stor andel av icke-gravida kvinnor visar sig vara icke-gravida?

c. Falskt negativt: Hur många% av kvinnorna som är gravida får veta att de inte är gravida?

d. Falskt positivt: Hur många% av kvinnorna som inte är gravida får veta att de är gravida?


Ett bra test kommer nära 100% i a och b och nära 0% i c och d. Naturligtvis är inget test perfekt, så några procents felrapportering brukar accepteras för alla 4 aspekterna.


Vi vill ha Folkhälsomyndighetens svar på om ett PCR-test för COVID-19 i dess egenskaper motsvarar ett giltigt graviditetstest, därför ställs fråga 4.5.


Vi förnekar att de diagnostiska testerna för SARS-CoV-2 är exakt baserade på en exakt kunskap om SARS-CoV-2: s struktur, arvsmassa, etc., som är välkänt och väl studerat, och vill att just denna aspekt ska undersökas noggrant.Ad fråga 5


Folkhälsomyndigheten uppmanas att ange vilken dödlighet (infektionsdödlighet) i resp. Sverige och i Europa som helhet kan härledas till Covid-19, och jämför detta med infektionsdödligheten för influensa 2017, 2018 och 2019.


Det specificeras att den statistik som används måste rensas från dödsfall på grund av stängning under Corona-pandemin, med den därpå följande misslyckandet att behandla livshotande sjukdomar, självmord, depression osv.


Folkhälsomyndigheten uppmanas att ange vilka källor som används för svaret. Det noteras att infektionsdödligheten är antalet dödsfall dividerat med antalet infekterade personer för den aktuella sjukdomen.
Fråga 6


6.1 Finns det bevis på att arten och omfattningen av sena effekter hos personer som har diagnostiserats med COVID 19 skiljer sig markant från personer med influensa?


6.2 Om svaret på fråga 6.1 är ja. vänligen hänvisa till Folkhälsomyndigheten vilka medicinska experiment det handlar om, med datum för publicering, tidskrift och en kod för entydig identifiering av publikationen i fråga.


6.3 Har sena effekter efter COVID-19 statistiskt visats i vetenskapliga studier?


6.4 Om svaret på frågan 6.3 är ja, önskas domstolsrådet förklara hur många personer per. miljoner medborgare som upplever allvarliga sena effekter som inte är möjliga konsekvenser av medicinsk behandling av COVID-19 (biverkningar), inklusive respiratorbehandling?


Ad fråga 7


7.1 Har obduktioner av avlidna personer infekterade med SARS-CoV-2 upptäckt fall där dödsorsaken bedöms vara COVID-19 eller sena följdsjukdomar?


7.2 Vilka dödsfall (antal dödsfall per miljon medborgare) har hittats för COVID-19 i de systematiska obduktionsstudierna av patienter som har dött med ett positivt test för SARS-CoV-2, som har utförts i storstäder (t.ex. professor Klaus Püschels obduktionsstudier i Hamburg med 3 miljoner invånare), och hur är storleken på dessa dödsfall jämfört med storleken på de dödsfall som finns tillgängliga för influensa?Fråga 8


8. Finns det en medicinsk grund för att anta att minskning av storleken på enheter, både inomhus och utomhus, är ett verktyg som kan minska spridningen av infektiösa virussjukdomar, inklusive SARS-CoV-2 och kända mutationer därav?


8.1: Finns det vetenskapliga bevis (i form av verkliga experiment med större befolkningsgrupper, inte datorsimuleringar) som visar att minskning av monteringsstorlek, både inomhus och utomhus, signifikant och avsevärt minskar a) infektionsfrekvensen, b) frekvensen av sjukdom) och c) dödsfrekvensen i en befolkning? Vilka siffror har i så fall hittats för detta?


8.2: Finns det vetenskapliga bevis (i form av verkliga experiment med större befolkningsgrupper) som visar att social distansering och avstängning (utegångsförbud, nedläggning av butiker, nedläggning av jobb) avsevärt och avsevärt minskar a) infektionsfrekvensen, b) frekvensen av sjukdom) och c) dödsfrekvensen i en befolkning? Vilka siffror har i så fall hittats för detta?


8.3. Finns det - genom att jämföra dödstalen i olika länder, som har infört, respektive. inte infört lock-downs eller social distansering-vetenskapliga bevis för att lock-downs eller social distancing sänker antalet dödsfall på grund av Covid-19 eller influensa? Om så är fallet, hur stort antal dödsfall per miljoner, dras det då slutsatsen att de aktuella insatserna har förhindrat?


8.4 Finns det - genom att jämföra dödstalen i olika länder som har infört, resp. inte infört lock-ups eller social distansering-vetenskapliga bevis på att lock-downs eller social distancing ökar antalet dödsfall på grund av de psykologiska, sociala, ekonomiska och hälsoeffekterna av lock-downs och social distansering? Om så är fallet, hur stort antal dödsfall per miljoner, dras det då slutsatsen att de aktuella insatserna har resulterat i?


8.5: Finns det några vetenskapliga studier som visar att friska bärare (barn och / eller vuxna) av SARS-CoV-2 kan infektera en annan frisk person och göra honom eller henne sjuk med COVID-19? Om så är fallet, vilken frekvens hittades för överföring av infektion som leder till sjukdomen COVID-19?


8.6: Om svaret på fråga 8.5, första delen är ja, önskas Folkhälsomyndigheten hänvisa till vilka medicinska experiment det handlar om, med datum för publicering, tidskrift och en kod för entydig identifiering av publikationen i fråga.


Beträffande relevansen i fråga 8.5 noteras att ett av de viktigaste argumenten för att tvinga människor att ta avstånd, att minska sammansättningar och att bära masker var att det fanns friska bärare av Covid-19 som kunde smitta andra utan att ens har symtom, och därmed att du kan vara en "smittspridare" utan att ens vara medveten om det, och bli smittad av en person som annars såg frisk och frisk ut. Vi tror att dessa åtgärder bara finns för att tvinga människor att vaccinera sig, varpå de är relevanta i relation till vaccinprogrammet.


Vi kan inte acceptera att symtomen feber, andningsproblem eller andnöd och smärta eller förtryckande känsla i bröstet är specifika symptom på infektion med SARS-CoV-2, och noterar att dessa symtom orsakas av ett stort antal andningssjukdomar och även av många andra situationer (skador i bröstet, kvävning av attacker från kvävande ormar och mycket mer) - och därför verkligen inte är specifika symptom på SARS -CoV2.


Vi hävdar att dessa symtom är av sådan allmän karaktär att de inte uteslutande och isolerat kan hänföras till specifika symptom specifika för SARS-CoV-2.


Vi kan inte heller acceptera att infektion med SARS-CoV-2 eller kända mutationer därav kan leda till att den infekterade personen dör.


Huruvida så är fallet försöker klarläggas genom frågeställningen, särskilt frågor 7.1 och 7.2 om obduktionsstudierna.Fråga 9


Om dödlighet har vi följande frågor: