top of page

Robin Woods protestlista

Natursidan.se skriver:


“Nyligen var den tyska miljöorganisationen Robin Wood i Sverige för att lämna över en
protestlista mot fortsatt avverkning av våra sista gamla naturskogar. Det är ett av flera
exempel på att den svenska kalavverkningen av skogar med höga naturvärden börjar
uppmärksammas internationellt.


– Det är dags att något händer, säger Rudolf Fenner, kampanjansvarig. Vi trodde det
skulle ske med er nya regering. De lovade mer pengar och att skydda Sveriges gamla
skogar, men efter en kort tid såg vi att det inte kommer ske nu heller. Vi förlorar i
dagsläget minst 5 hektar dokumenterat skyddsvärd skog per dag. Det kan inte tolereras
att inte den biologiska mångfalden skyddas bättre i Sverige


– Vi hade hoppats att det skulle ske en större förändring av den svenska skogspolitiken,
men nu fick vi höra att så inte är fallet. Sverige kommer fortsätta avverka viktiga gamla
skogar, säger Rudolf Fenner.


Rudolf Fenner säger att medvetenheten i Tyskland om den svenska
skogsbruksmodellen inte är så stor, men att den växer och att svenska kalavverkningar
uppmärksammas allt mer i media. Han menar också att svenska skogsbolag börjar
känna av att allt fler tyskar känner till hur det går till.


Uppenbarligen har dock den internationella uppmärksamheten hittills inte påverkat
regeringen eller skogsbolagens metoder i någon större grad.”


Även utomlands uppmärksammas alltså Sveriges tydliga brist på miljömedvetenhet i
skogsbruket, och det är fint att även tyskarna kämpar för den svenska skogen. Men
återigen ser vi i slutet av denna text, att den uppmärksamheten i utlandet heller inte har
påverkar regeringen eller skogsbolagens metoder. Vad ska det till? När kommer våra
politiker förstå vilken skada deras overksamhet gör, och göra något åt dessa akuta
problem?


20/02/2021
Enrique Da Costa Maya


https://www.natursidan.se/nyheter/internationella-protester-mot-kalavverkningar-av-

bottom of page