top of page

På Naturskyddsföreningens egna hemsida har de skrivit:


“Naturskyddsföreningen har länge varit kritisk mot FSC. 2010 lämnade föreningen sitt
medlemskap i svenska FSC efter att föreningen under många år dokumenterat hur FSC-
certifierade markägare kalhugger skyddsvärda skogar och livsmiljöer för hotade arter.


-FSC är tyvärr ingen garanti för ett hållbart skogsbruk i Sverige. Vi menar att det är
oerhört viktigt att ansvarsfulla skogsägare som satsar på miljöhänsyn premieras, men i
nuläget fungerar inte FSC i Sverige. FSC-certifierade skogsägare kalhugger miljöer med
hotade arter och tar inte tillräcklig hänsyn i känsliga miljöer, det ser våra medlemmar
gång på gång ute i skogen. När virket från dessa skogar sedan säljs som miljömärkt
luras konsumenterna, säger Karin Åström.


-Vi har under många år dokumenterat hur certifierade markägare begår upprepade brott
mot FSC-standardens regler för miljöhänsyn. Detta ska enligt FSC:s regler innebära att
certifikat dras in, något som aldrig hänt i Sverige. Trots upprepade brott över tiden har
bolagen kunnat fortsätta bryta mot certifieringens regler och ändå fått behålla sitt
certifikat. Det måste klarläggas var gränsen går för när man ska förlora sitt certifikat,
säger Malin Sahlin, sakkunnig i skog Naturskyddsföreningen.” (1)


Regelverket som skulle föreställa att kontrollera skogsbruket fungerar tydligen inte, då
reglerna om och om igen bryts och det inte följer några konsekvenser. Det visar tydligt
hur lite naturen betyder för den svenska regeringen som inte tar itu med dessa kritiska
problem. Vi blir tvungna att stifta lagar som skyddar vår natur, medans det fortfarande
finns någon natur kvar.


20/02/2021


Enrique Da Costa Maya


1) https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/hard-kritik-mot-skogsbolagens-
miljocertifiering-fsc-0?gclid=CjwKCAiAg8OBBhA8EiwAlKw3kjqXjbzlRs2Pc_I50qbLOJvXiVg0-
JDT2GNqNfuPoFS5Z5gTBbgKdxoCaysQAvD_BwE

bottom of page